bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

Dane kontaktowe

Administracja
Stadion Miejski
Dyrektor:
Krzysztof Kulwicki
ul. Sportowa 1
49-304 Brzeg
tel: + 48 77 404 61 06; +48 77 404 61 09
fax: +48 77 404 61 09 wew. 103/104
e-mail: mosir@brzeg.pl
strona WWW: www.mosir.brzeg.pl

Informacje dodatkowe

NIP: 747-13-78-210
REGON: 000828880
PKD: 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
Forma prawna: Samorządowa jednostka organizacyjna
Konto bankowe: Bank BGŻ S.A. o/Brzeg
Nr. rach.: 92 2030 0045 1110 0000 0218 0270

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

29.07.2019

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. „Montaż i uruchomienie urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego na Krytej Pływalni w Brzegu ”- link

Informacja

14.06.2019

Informacja dot. złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na Krytą Pływalnię w Brzegu ”

Zaproszenie do złożenia oferty

16.05.2019

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. „Dostawa centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na Krytą Pływalnię w Brzegu ”- link

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

08.05.2019

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu:

1. Bilans jednostkowy - załącznik

2. Rachunek zysków i strat - załącznik

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznikOpublikował: Grzegorz Tkaczyk
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Grzegorz Tkaczyk
Dokument z dnia: 16.01.2014
Dokument oglądany razy: 24 530